Розроблення програмного забезпечення для захисту документів фоновими сітками

2009;
: pp. 245 - 250
Authors: 

І. Дронюк, М. Назаркевич, Ю. Пелех

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Розроблено програмне забезпечення для створення фонових сіток, які наносяться на документи з метою захисту від підробки. Створено алгоритм побудови захисних сіток, що повторюють контур певного зображення. Запропоновані різні методи деформації сіток. Роботу методів проілюстровано на прикладах.

Software is developed for creation of background nets which are inflicted on documents with the purpose of defence from an imitation. The algorithm of protective nets construction which repeat the contour of certain image is created. Offered different methods deformation of nets. Proposed methods are illustrated on examples.

  1.  Домасев М.В., Гнатюк С.П. Цвет, управленире цветом, цветовые расчеты и измерения. – СПб.: Питер, 2009. – 224 с.