Структурний аналіз методів оптимальної побудови циклічних кодів з поліпшеними характеристиками

2009;
: pp. 190 - 194
Authors: 

В. Різник*, Д. Скрибайло-Леськів, О. Ляхович

*Технологічно-природничий університет, м. Бидгощ (Польща)

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Досліджуються циклічні коди, побудовані на основі математичних конструкцій з унікальними комбінаційними властивостями — «ідеальних кільцевих в’язанок» (ІКВ) — та розглядаються методи оптимального синтезу за допомогою ІКВ циклічних кодів з поліпшеними можливостями щодо виправлення багаторазових помилок.

The cyclic coded design based on the mathematical constructions with special combinative properties, namely the «ideal ring bundles» (IRB)s are studied, and techniques for optimum synthesis of the cyclic codes with improved possibilities for correcting the multiple errors are regarded in this paper.

  1. Цымбал В. П. Теория информации и кодирование. — К.: Вища школа, 1982. — 304 с.
  2. Питер- сон У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки. — М.: Сов. Радио, 1974. — 590 с.
  3. Берлэкэмп Э. Алгебраическая теория кодирования. — М.: Мир, 1971. — 478 с.
  4. Різник В. В. Синтез оптимальних комбінаторних систем. — Львів: Вища школа, 1989. — 168 с.