Метод і засоби інформаційної підтримки пожежно-рятувального автомобіля

2010;
: pp. 210 - 215
Authors: 

Н. Павич, Т. Рак*

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення,
*Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Запропоновано застосувати метод параметричної адаптації в системі інформа- ційної підтримки пожежного-рятувального автомобіля. Розглядається структурна схема системи інформаційної підтримки, алгоритм її функціонування. Показано доцільність практичної реалізації інформаційної підтримки через використання програмованих систем на кристалі.

The method of self-reactance adaptation in the system of informative support of fire and rescue engine is offered. The flow diagram of the informative support system and algorithm of its functioning is examined. Expedience of practical realization of informative support through the using of the programmable system-on-chip is revealed.

  1. Скомаровський В. Інформаційно-керуючі системи пожежної безпеки України // Пожежна безпека. — 1997. — № 4. — С. 4–9.
  2. Рак Т.Є. Особливості побудови комп’ютеризованої системи управління регіональною пожежною охороною // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». — 1997. — № 322. — С. 127–131.
  3. Рак Т. Метод визначення оптимального шляху прямування пожежних автомобілів до місця пожежі // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2000. —№ 413. — С. 169–174.
  4. www.cypress.com.