Метод знаходження оптимальних комбінаторних конфігурацій у вигляді розгалужених в’язанок

2010;
: pp. 158 - 163
Authors: 

В. Головко

Національний університет «Львівська політехніка» кафедра автоматизованих систем управління

Розглянуто метод знаходження комбінаторних конфігурацій розгалужених в’яза- нок, який дає змогу перебирати всі можливі варіанти оптимального розподілу чисел для переліку множини чисел натурального ряду.

Method for finding combinatorial configurations as branched bundles, which allows enumeration of all possible arrangements of the bundles from the given set of natural numbers are regarded in this paper.

  1. Різник В. В. Синтез оптимальних комбінаторних схем. — Львів: Вища школа, 1989. — С. 14.
  2. Липский В. Комбинаторика для программистов. — М.: Мир, 1988. — С. 21–22; С. 40–41.
  3. Golomb ruler, http://en.wikipedia.org/wiki/Golomb_ruler.