Модель процесу аналізу даних

2010;
: pp. 116 - 122
Authors: 

О. Овсяк

Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв

Засобами розширеної алгебри алгоритмів описано моделі рекурсії та рекуренції, наведено приклади їхнього використання.

Recursive and reversing models are described by means of expanded algorithms algebra, the using examples are given.

 1. Математическая энциклопедия. — М.: «Советская энциклопедия», 1984. — Т 4. 1216 с.
 2. Нэш Трей. C# 2008: ускоренный курс для профессионалов. — М.: «ИД Вильямс», 2008. — 576 с.
 3. Мак-Дональд Мэтью. WPF. Windows presentation foundation .NET 3.5 с примерами на C# 2008.
 4. Для профессионалов. — М., СПб., К.: «ИД Вильямс», 2008. — 928 с. 4. Petzold Char- les.Programirowanie Microsoft WINDOWS w języku C#. — Warszawa: «RM», 2003. — 1161 s.
 5. Powers Lars, Snell Mike. Microsoft Visual Studio — 2005. Ksęga eksperta. — Gliwice: «Helion», 2007. — 840 s.
 6. Троэлсен Эндрю. Язык программирования C# и платформа .NET 2.0. — – М., СПб., К.: «ИД Вильямс», 2007. — 1168 с.
 7. Schildt Herbert. C#. Kurs podstawowy. — Kraków: «Edittion 2000», 2002. — 638 c. 
 8. Овсяк В. Засоби еквівалентних перетворень алгоритмів / Овсяк В. // Доповіді національної академії наук України. — 1996. — № 9. — C.83–89.
 9. Овсяк В. АЛГОРИТМИ: аналіз методів, алгебра впорядкувань, моделі, моделювання / В. Овсяк. — Львів, 1996. — 132 с. 
 10. Овсяк В. АЛГОРИТМИ: методи побудови, оптимізації, дослідження вірогідності / В. Овсяк. — Львів: Світ, 2001. — 160 с. 
 11. Owsiak W., Owsiak A., Owsiak J. Teoria algorytmów abstrakcyjnych i modelowanie matematyczne systemów informacyjnych / Owsiak W., Owsiak A., Owsiak J. — Opole: Politechnika Opolska, 2005. — 275 s.
 12. Ovsyak V.K. Computation models and algebra of algorithms / V.K. Ovsyak // Інформаційні системи та мережі: Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2008. — № 621. — С. 3 — 18.