Моделювання інформаційної безпеки корпоративних систем підприємств з використанням теорії ігор і марківських процесів

2010;
: pp. 122 - 127
Authors: 

В. Лахно, А. Петров

Луганський національний аграрний університет, кафедра економічної кібернетики

Розглянуто питання моделювання системи захисту інформації, побудованої з використанням теорії ігор і теорії випадкових марківських процесів, за допомогою якої розглядається сукупність проектів систем захисту інформації, розраховуються вірогідність здійснення загроз для ресурсів корпоративних інформаційних систем і ризики за кожною загрозою, і на основі цих показників вибирається оптимальний проект.

The article deals with the issue of information security modeling system built using game theory and the theory of random Markov process, whereby a set of projects considered information security systems, calculate the probability of threats to corporate information systems resources and risks of each threat, and based on these indicators selected the best project.

  1. Петренко С. А. Симонов С. В. Управление информационными рисками. Экономически оправданная безопасность. — М.: ДМК Пресс, 2004. — 214 с.
  2. Гнеденко Б.В., Коваленко И. Н. Введение в теорию массового обслуживания. — М.: КомКнига, 2005. — 198 с.
  3. Кельтон В., Лоу А., Имитационное моделирование. Классика CS. — 3-е изд. — СПб.: Питер; К.: Издательская группа BHV, 2004. — 480 с.
  4. Протасов И. Д. Теория игр и исследование операций: Учеб. пособие. — М.: Гелиос АРВ, 2003. — 312 с.
  5. http://www.ptsecurity.ru 6. http://www.whitehatsec.com/home/resource.