Оптимізація кластерної структури сенсорної мережі методом імітаційного моделювання

2010;
: pp. 103 - 107
Authors: 

О. Кузьмін, В. Головко

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Описано підхід до кластеризації в сенсорних мережах, а також запропоновано імітаційну модель з використанням Any Logic — потужного інструмента для моделювання. На основі побудованої моделі оптимізують кластерну структуру.

In this article were described the basics of clustering techniques in Wireless Sensor Network such as topology discovery algorithm and simulation approach for this technique by using Any Logic — a powerful simulation tool. Created model was used for cluster structure optimization.

  1. David Culler, Deborah Estrin, Mani Srivastava, «Overview of Sensor Networks», IEEE Computer Society, p. 9, 2004.
  2. Anna Hać, «Wireless Sensor Network Designs», John Wiley & Sons Ltd. 2003. — Pp.184–231.
  3. Карпов Ю. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5». — СПб.: БХВ-Петербург, 2009. — 400 с.