Особливості побудови підсистеми збирання, попередньої обробки та збереження медичних даних

2010;
: pp. 138 - 143
Authors: 

А. Батюк, С. Пилипчук, І. Цмоць

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Проаналізовано типи медичних даних, розроблено структуру підсистеми збирання, попередньої обробки та збереження даних та розглянуто основні етапи підготовки інформації до запису в сховище даних.

In this article medical data types were analyzed, gathering, preprocessing subsystems and storage was developed. Main steps of data preparation for storing in Data warehouse were described.

 1. Гриценко В.І., Котова А.Б., Вовк М.І., Кіфоренко С.І., Белов В.М. Інформаційні технології в біології та медицині: Курс лекцій: Навч. посібник. — К.: Наук. думка, 2007. — 382 с. 
 2. Цмоць І.Г, А.Є. Батюк, С. А. Батюк, С.І. Пилипчук. Вибір принципів побудови та розроблення узагальненої архітектури медичної інформаційної технології // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — № 650. — С. 3–11.
 3. Батюк А.Є., Батюк С. А., Пилипчик С.І., Цмоць І.Г. Компоненти інформаційних технологій для медицини // Тези міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту». Т.1. — Євпаторія, 2009. — С. 135–137.
 4. Гланц С. Медико-биологическая статистика: Пер. с англ. — М.: Практика, 1999. —459 с. 
 5. Батюк А.Є., Пасєка М. С. Концепція побудови і реалізація інформаційних систем, орієнтованих на аналіз даних // Технічні вісті. — 2000. — № 1(10), 2(11). — С. 76–79.
 6. Батюк А.Є., Чоп’як В.В., Цмоць І.Г., Леськів М.В., Кирик В.Ю. Інформаційна система автоматизації діяльності медичного центру клітинної імунології та алергології // Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України: «Моделювання та інформаційні технології». — 2002. — Вип.14. — С. 175–182.
 7. Чубакова И.А. Data Mining: Учеб. пособие. — БИНОМ, Лаборатория знаний, 2008. — 382 с. 
 8. Тарасов В.А., Герасимов Б.М., Левин И.А., Корнейчук В. А. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений: Теория, синтез, эффективность. — К.: МАКНС, 2007. — 336 с. 
 9. Лук’янова В. В. Комп’ютерний аналіз даних: Посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2003. — 344 с. 
 10. Борсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И. И. Методы и модели анализа даннях: OLAP и DataMining. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004 — 336с. 
 11. Цмоць І.Г. Інформаційні технології та спеціалізовані засоби обробки сигналів і зображень у реальному часі. — Львів: УАД, 2005. — 227 c.