Шифрування і дешифрування зображень з використанням елементів алгоритму RSA тернарними дробово-лінійними формами

2010;
: pp. 170 - 175
Authors: 

А. Ковальчук

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Запропоновано алгоритм шифрування зображень тернарними дробово-лінійними формами з використанням елементів шифрування RSA як найстійкішого до несанкціонованого доступу до сигналів стосовно зображень із строго виділеними контурами.

An image encryption algorithm ternary fractional-linear forms using elements of encryption RSA, as the most resistant to unauthorized access to signals for images is strictly dedicated circuits.

  1. Шнайер Б. Прикладная криптография. — М.: Триумф, 2003. — 815 с.
  2. Яне Б. Цифровая обработка изображений. — М.: Техносфера, 2007. — 583 с.
  3. Рашкевич Ю.М., Пелешко Д. Д., Ковальчук А.М., Пелешко М. З. Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень. Технічні вісті 2008/1(27), 2(28). — С. 59–62.
  4. Rashkevych Y., Kovalchuk A., Peleshko D., Kupchak M. Stream Modification of RSA Algorithm For Image Coding with precize contour extraction. Proceedings of the X-th International Conference CADSM 2009. 24-28 February 2009, Lviv-Polyana, Ukraine, Pp. 469–473.