Управління економічною безпекою великого міста

2010;
: pp. 204 - 209
Authors: 

І. Огородник

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Розглянуто основні поняття безпеки життєдіяльності мешканця міста, особливості управління безпекою, постановку задачі управління безпекою міста, фактори збурення безпеки та наслідки цього збурення для економічної системи міста. Запропоновано принципову схему управління економічною безпекою міста та блок-схему алгоритму управління, визначено особливості управління економічною безпекою міста.

The basic concepts of safety of vital functions of inhabitant of city, feature of management safety, raising of task of management of city safety, factors of indignation of safety and consequences of this indignation, are considered, on the economic system of city. The of principle chart of management of city economic security and chart of algorithm is offered managements, certain the feature of management of city economic security.

  1. Мохняк С. М. та ін. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. — Львів: Вид-во Нацю ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 264 с. 
  2. Огородник І.М. Особливості управління великим містом // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — № 629. — С. 137–145.
  3. Яремко З. М. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. — 301 с. 
  4. Желібо Є.П., Заверуха Н.П., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. — К.: Каравела; Львів: Новий Світ, 2001. — 320 с. 
  5. Чирва Ю.О., Баб’як О. С. Безпека життєдіяльності. — К.: Атіка, 2001. — 204 с.
  6. Гайченко В.А., Коваль Г. М. Основи безпеки життєдіяльності. — К.: МАУП, 2002. — 232 с.