Використання енергетичної теорії лінійних моделей стохастичних сигналів для організації фільтрації за параметром наборів однотипних зображень

2010;
: pp. 50 - 54
Authors: 

Д. Пелешко

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

На основі енергетичної теорії лінійних моделей стохастичних сигналів запропо- новано інтервальні оцінки для параметрів цієї моделі з метою організації фільтрації наборів однотипних зображень. Визначено особливості використання кожної із вибраних моделей представлень. Наведено приклади практичних експериментів.

Constriction of almost factor space by means of solving the problem of correlation maximum searching is solved the task of one type image centering. Almost factor space is resulted from constriction of topological space surface built upon introduction of semi metrics for characteristics of energetic theory of stochastic signal linear models. We exemplified results of comparative analysis of work rapidity of different algorithms of image set centering.

  1. Драган Я.П., Сікора Л.С., Яворський Б.І. Енергетична теорія лінійних моделей стохастичних сигналів. — Львів: Центр стратегічних досліджень еко-біотехнічних систем, 1999. — 133 с.
  2. Пелешко Д. Д., Рашкевич Ю. М. Класифікація моделей представлення зображень та наборів зображень як стохастичних зображень та полів // Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчилювального інтелекту (ISDМСI'2009)» 18–22 травня 2009 року, Євпаторія, Крим, Збірка у двох томах Т.2. Секція 4 «Обчислювальний інтелект та індуктивне моделювання». — С. 401–405.
  3. Лихолетов И.И., Мацке- вич И. П. Руководство к решению задач по высшей математике, теории вероятностей и математической статистике. — Минск: Вишєйшая школа, 1969. — 454 с.