Визначення кількості запасних частин для згрупованих одинарних відновлюваних об’єктів

2010;
: pp. 54 - 59
Authors: 

С. Щербовських

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електроприводу та автоматизації промислових установок

Розглянуто проблему визначення кількості запасних частин для згрупованих одинарних відновлюваних об’єктів з миттєвими ремонтами та з урахуванням тривалості ремонтів. Вирішити проблему запропоновано шляхом складання та аналізу таблиці працездатності за методом прямого перебирання.

The paper is devoted to problem of spare parts amount calculation for grouped single renewal item with instantaneous repairs and time repairs taking into account. This problem solving is proposed by creating and analysis reliability table that based on the enumeration method.

 1. Крикавський Є. В., Чухрай Н. І., Чорнописька Н. В. Логістика: компендіум і практикум: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2006. — 340 с. 
 2. Труханов В. М. Надежность технических систем типа подвижных установок на этапе проектирования и испытания опытных образцов. — М.: Машиностроение, 2003. — 320 с.
 3. Надежность технических систем: Справ. / Ю. К. Беляев, В. А. Богатырев, В. В. Болотин и др. Под ред. И. А. Ушакова. — М.: Радио и связь, 1985. — 608 с.
 4. Sang-Chin Yang, Zhong-wei Du. Criticality evaluation for spare parts initial provisioning / Reliability and Maintainability Symposium (RAMS’04). — 2004. — P.507–513.
 5. Diallo C., Ait-Kadi D.; Chelbi A. (s, Q) Spare Parts Provisioning Strategy for Periodically Replaced Systems // Reliability, IEEE Transactions on. — 57, № 1, 2008. — P.134 — 139.
 6. Dubi A. The Мonte-Сarlo method and optimization of spare parts in complex realistic scenarios / Reliability and Maintainability Symposium (RAMS'06). — 2006 — P.649 — 656.
 7. Marseguerra M., Zio E. Basics of the Monte-Carlo Method with Application to System Reliability. — Hagen: Germany, 2002. — 141 p.
 8. Волочій Б. Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. — 220 с. 
 9. Райншке К., Ушаков И. А. Оценка надежности систем с использованием графов / Под ред. И. А. Ушакова. — М.: Радио и связь, 1988. — 208 с. 
 10. Лозинський О.Ю., Щербовських С. В. Розрахунок кількості запасних частин із заданою довірчою імовірністю для електромеханічних об’єктів з миттєвими ремонтами // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». «Електромеханічні та електроенергетичні системи». — 2008. — № 615. — С. 65–71.
 11. Лозинський О.Ю., Щербовських С. В. Визначення числа запасних елементів для відновлюваного об’єкта з урахуванням тривалості ремонтів // Відбір та обробка інформації. — 2009. — № 30(106). — С. 40–45.
 12. Щербовських С. В. Визначення кількості запасних частин для одинарних відновлюваних об’єктів, які функціонують у групі / Мат-ли 4-ї міжнародної науково-технічної конференції. — Львів, Україна. — 2009. — С. 129–133.