Розроблення каліграфічного шрифту для української абетки

2010;
: pp. 49 - 59
Authors: 

М. Назаркевич, А. Шпекторова

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Розроблено рукописний шрифт, що належить до групи декоративних шрифтів. Проведено класифікацію комп’ютерних шрифтів. Написано абетку кирилиці: рядкові і прописні літери, знаки пунктуації, цифри, які потім відскановано та обмальовано у векторному редакторі CorelDraw. Їх вміщено у редактор шрифтів Fontlab. Побудовано альтернативні символи та показано можливість їх підключення.

A cursive is developed, that belongs to the group of decorative fonts. Classification of computer fonts is conducted. The alphabet of cyrillic is written: capital letters small and, and signs of punctuation, numbers which scan then, and draw along contour in the vectorial editor CorelDraw. They are placed in the editor of the Fontlab fonts. Alternative characters are built and possibility of their connecting is shown.

  1. Клепер М. Л. Практическое руководство по цифровой печати. — М. 2003.
  2. Кнабе Г. А. Енциклопедия дизайнера печатной продукции. — М.: Діалектика. 2006. — 726 с.
  3. http://www.paratype.ru.
  4. Таранов Н. Н. Рукописный шрифт. — Львов, 1986. — 168 с. 
  5. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. — М.: Издательство студии А. Лебедева, 2006. — 382 с.