Розроблення алгоритму реєстрації та валідації персональних даних учасників веб-спільноти

2010;
: pp. 238 - 244
Authors: 

А.М. Пелещишин, Ю.О. Сєров, С.С. Федушко*

Національний університет «Львівська політехніка», кафедри інформаційних систем та мереж,
*кафедра прикладної лінгвістики

Запропоновано методи перевірки персональних даних учасників веб-форуму. Ці методи реалізовані в алгоритмі реєстрації та валідації персональних даних про учасника веб-спільноти.

This paper deals with the methods of verification of Web-forum members’ personal data, which are implemented in the algorithm of registration and validation of personal data on Web-community member.

  1. Березко О.Л. Використання вікі-засобів для персоніфікації інформаційного наповнення World Wide Web / О.Л. Березко // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2008. – № 631: Інформаційні системи та мережі: – С. 11–18.
  2. Березко О.Л. Каталог Веб-особистостей / О.Л. Бе- резко // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2008. – № 630: Комп’ютерні системи та мережі: – С. 12–16.
  3. Березко О.Л. Особливості сучасних концепцій розвитку Вебу / О.Л. Березко, А.М. Пелещишин // Proc. of the First Intern. Conf. on Computer Science and Engineering «CSE-2006». – Lviv, 2006. – P. 9–12.
  4. Пелещишин А.М. Гендерні та вікові відмінності мови у Інтернет- комунікації./ А.М. Пелещишин, С.С. Федушко // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Зб. наук. праць / За ред. Ф.С. Бацевича. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – С. 88–90.
  5. Пелещишин А.М. Методи верифікації персональних даних на основі гендерного аналізу мови користувачів Веб-спільнот / А.М. Пелещишин, С.С. Федушко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – № ¾(45). – Харків, 2005. – С. 37–39.
  6. Пелещишин А.М. Формальні аспекти ідентифікації особистості у WWW. Комп’ютерні системи та мережі / А.М. Пелещишин, О.Л. Березко // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» – 2005. – № 546.– С.126–131.
  7. Carr N. The amorality of Web 2.0. Rough type, October 3, 2005 -http://www.roughtype.com/archives/2005/10/the_amorality_o.php 8. Crawford M. Talking Difference: On Gender and Language / M. Crawford. – London: Sage Publication, 1995.
  8. Croll A. Complete Web Monitoring: Watching Your Visitors, Performance, Communities, and Competitors / A. Croll, S. Power. – O’Reilly Media, 2009. – 672 p.
  9. Mulac A. Male/female language differences and attributional consequences in children’s television /A. Mulac, J.J. Bradac, S.K. Mann // Human Communication Research, 11(4), 1985. – Р. 481–506.
  10. Peleschyshyn A. Typical Ways of Web Communities Development / A. Peleschyshyn, Yu. Syerov // Proceedings of the International Conference of Computer Science and Information Technologies «CSIT- 2006». – Lviv, 2006. – P. 56–58.