Розроблення програми декорування документа на основі інтерполяції сплайнами

2010;
: pp. 207 - 212
Authors: 

І.М. Дронюк, М.А. Назаркевич, І. Вербенко

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Розроблено програму декорування документа, що застосовується у галузі видавничої справи. У результаті роботи програмного забезпечення створюється документ із захисними елементами. Застосовано математичний апарат інтерполяції сплайнами під час розроблення декорування. Захисні елементи будуються як результат обчислення математичних формул.

The decorating document software application, applied in publishing industry, is developed. Application generates a document with secure features. The mathematical tool based on the spline interpolation is used for decoration development. Protective elements are built using calculation of known (obtained) mathematical expressions.

  1. Дронюк І.М., Назаркевич М.А., Пелех Ю.М. Розробка програмного забезпечення для захисту документів фоновими сітками // Вісн. Держ. ун-ту «Львівська політехніка». – 2009. –№ 650: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 245–250.
  2. Цегелик Г.Г. Чисельні методи: Підручник. – Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2004. – 408 с.
  3. Шахно С.М. Чисельні методи лінійної алгебри: Навч. посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Франка, 2007. – 245 с.
  4. Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л. Методы сплайн-функций. – М.: Наука, 1980. – 353 c. 5. www.physics.utah.edu