Визначення довговічності дубльованої інформаційної системи із паралельним резервуванням на основі ациклічної марковської моделі

2010;
: pp. 97 - 102
Authors: 

C. В. Щербовських

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електроприводу та автоматизації промислових установок

Для визначення показників довговічності систем зі структурним резервуванням запропоновано метод, який ґрунтується на застосуванні багатовимірних ациклічних марковських моделей. На основі запропонованого методу для дубльованої системи із паралельним резервуванням визначено гамма-процентний ресурс, інтенсивність відмов та ймовірність розподілу за відмовами.

The method for reliability index determination for structure redundancy systems that based on based on N-dimension acyclic Markov model is offered. For doubled system with parallel redundancy using proposed method gamma-percentile lifetime, failure intensity and probability density by failures are determined.

  1. Nader M. Okasha. Redundancy of structural systems with and without maintenance: An approach based on lifetimenext term functions / Nader M. Okasha, Dan M. Frangopol // Reliability Engineering & System Safety. – 2010. – Vol. 95, № 5. – P. 520–533.
  2. Donald E. Hutto. Analysis of reliability using masked system life data / Donald E. Hutto, Thomas Mazzuchi, Shahram Sarkani // International Journal of Quality & Reliability Management. – 2009. – Vol. 26, № 7. – P. 723–739.
  3. Буртаев Ю. Ф. Статистический анализ надежности объектов по ограниченной информации / Ю. Ф. Буртаев, В. А. Острейковский. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 240 с.
  4. Krivtsov V. Practical extensions to NHPP application in repairable system reliability analysis / V. Krivtsov // Reliability Engineering and System Safety. – 2007. – Vol. 92, No 5. – P. 560–562.
  5. Хенли Э. Дж. Надежность технических систем и оценка риска: Пер. с англ. / Э. Дж. Хенли, Х. Кумамото. – М: Машиностроение, 1984. – 528 с.
  6. Волочій Б. Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем / Б. Ю. Волочій. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. – 220 с.
  7. Лозинський О. Ю. Побудова моделей надійності ремонтованих електромеханічних об’єктів на основі розширення простору станів / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». – 2005. – № 45. – С. 77–81.
  8. Ghasemi A. Evaluating the reliability function and the mean residual life for equipment with unobservable states / A. Ghasemi, S. Yacout, M.-S. Ouali // Reliability, IEEE Transactions on. – 2010. – Vol. 59, № 1. – P. 45–54.
  9. Лозинський О. Ю. Розрахунок параметра потоку відмов відновлюваного об’єкта з урахуванням тривалості ремонтів / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2009. – № 9. – С. 92–99.
  10. Rafael Perez-Ocon. Transient analysis of a repairable system, using phase-type distributions and geometric processes / Rafael Perez-Ocon, D. Montoro-Cazorla // Reliability, IEEE Transactions on. – 2004. – Vol. 53, № 2. – P. 185–192.