Алгоритми паралельної декомпозиції електронних схем

2011;
: pp. 364 - 369
Authors: 

Р. Базилевич, В. Влах, Д. Януш

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення

Пропонується алгоритмічна та програмна реалізація ієрархічної декомпозиції електронних схем високих розмірностей, що забезпечує можливість поділу схем на довільну кількість фрагментів з мінімізацією кількості зв’язків між ними.

An efficient software for hierarchical decomposition of large-scale electronic circuits is proposed. Algorithm provides division of electronic circuits onto desirable number of partitions with minimization the number of common nets.

  1. Базилевич Р.П. Решение задач разбиения методом параллельного свертывания / Базилевич Р.П., Ткаченко С.П. // Каунасский политехнический институт им. Антанаса Снечкуса: Вычислительная техника. – Каунас, 1975. – 295 с.
  2. Bazylevych R.P., Melnyk R.A. and Rybak O.G. Circuit Partitioning for FPGAs by the Optimal Circuit Reduction Method // VLSI DESIGN, OPA (Overseas Publishers Association) N.V., 2000.
  3. Базилевич Р.П. Декомпозиционные и топологические методы автоматизированного конструирования электронных устройств. – Львів: Вища школа, 1981. – 168 с.
  4. Базилевич Р., Влах М., Пелих Н. Особливості опрацювання даних для ієрархічної кластеризації складних схем // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» № 672. – Львів, 2010. – С. 215–219 c.
  5. Alpert C.J. The ISPD98 circuit benchmark suite. / Alpert C.J. // IBM Austin Research Laboratory: Austin TX 78758. – Monterey, CA USA, 1998.
  6. Базилевич Р., Влах М., Пелих Н. Вимушена кластеризація електричних схем з використанням швидкого алгоритму згортки ланцюгами // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» № 686. – Львів, 2010. – С.77-80.