Дослідження внутрішньої структури звуків української мови при сповільненому темпі мовлення на прикладі приголосних звуків

2011;
: pp. 121 - 126
Authors: 

М. Купчак

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

На прикладі приголосних звуків української мови проаналізовано використання ФТП окремо як для прискорення, так і для сповільнення темпу мовлення, а також досліджено можливості використання розроблених ФТП для задач сповільнення темпу мовлення.

It was analyzed in the article the use of TTF separately for acceleration examples and deceleration of speech rate, as based on the consonants in the ukrainian language. The peculiarities of designed TTF for speech rate problems deceleration were also researched in this paper.

  1. Рашкевич Ю.М. Перетворення часового масштабу мовних сигналів. – Львів: Академічний експрес, 1997. – 140 с.
  2. Купчак М.І., Виділення підкласів невокалізованих приголосних у задачах сповільнення темпу мовлення // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – №672. – 2010. – C. 323–325.
  3. Тоцька Н.І. Голосні фонеми української мови. – К.: Вид-во Київського університету, 1973. – 158 с.
  4. Ильин В.А., Позняк Є.Г. Основы математического анализа. Ч.1,2. – М.: Наука, 1971. – С. 45–48.
  5. Купчак М., Фігура Р. Функції темпоральних перетворень польських дифтонгів для задач сповільнення темпу мовлення // IV Міжнародна науково-технічна конференція Комп’ютерних наук та інженерії (CSЕ 2010), Львів, Україна. – С. 94–95.
  6. Шиманьскі З. Адаптивні технології перетворення тривалості звуків польської мови: Автореф. дис. … канд. техн. наук. – Львів, 2007. – 18 с.