Консенсус експертів як засіб для підвищення достовірності моделей знань в інтелектуальний системі

2011;
: pp. 212 - 221
Authors: 

Є. Буров, М. Крамаренко*

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж,
*ТзОВ «Елекс»

Розроблено метод та алгоритм для верифікації моделей знань інтелектуальної системи, який ґрунтується на консенсусі групи експертів. Показано місце моделі консенсусної верифікації серед задач верифікації моделей, наведено схеми відповідних моделей. Визначено вимоги до організаційної підтримки та супроводу процесу верифікації моделей, а також описано механізми підтримки виконання моделей.

Described method and algorithm for knowledge model verification based on consensus of expert group members. Shown the place of developed method and corresponding model among other verification models, developed schemata of those models. Defined requirements for organizational support of model verification process, described details of model execution implementation.

 1. Software Bugs Cost U.S. Economy $59.6 Billion Annually, RTI Study Finds [Electronic resource].- Режим доступу: http://www.nist.gov/director/prog-ofc/report02-3.pdf.
 2. Balmelli L. Model- driven systems development/ Balmelli L, Brown D, Cantor M, Mott M. // IBM Systems Journal, vol 45, Number 3,2006.- p569 – 585.
 3. MDA Specifications. [Electronic resource].- Режим доступу: http://www.omg.org/mda/specs.htm.
 4. Mellor J. Executable UML: A foundation for model-driven architecture ./Mellor S, Balcer M.- Addison Wesley, 2002.- 416p.
 5. MDA – Nice idea, shame about the… [Electronic resource].- Режим доступу: http://www.theserverside.com/news/1365166/MDA-Nice-idea- shame-about-the.
 6.  Mda is doa, partly thanks to soa. [Electronic resource].- Режим доступу: http://www.forrester.com/rb/Research/mda_is_doa%2C_partly_thanks_to_soa/....
 7. Буров Є.В. Застосування виконувальних моделей для проектування сервісно-орієнтованих інтелектуальних інформаційних систем. / Буров Є.В. // Вісник національного університету Львівська політехніка «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», №638, 2009. – С. 200–205.
 8. Буров Є.В. Опрацювання знань у когнітивній інформаційній системі керованій моделями. /Буров Є.В. / Східно- Європейський журнал передових технологій. – №6/7. – Харків, 2009. – С.40–49.
 9. Barborack M. The Consensus Problem in Fault-Tolerant Computing/ Barborack M., Malek M., Dahbura A.// ACM Computing Surveys. – Vol 25, No 2, June 1993. – Р. 171–220.
 10. Friedman A. System-Level Fault Diagnosis / Friedman A., Simoncini L. //Computer. – 13, N 3, 1980. – Р. 47–33
 11. Preparata F.P. On the Connection Assignement Problem of diagnosible systems/Preparata F.P., Metze G., Chien R.T. // IEEE Trans, on Electronic Computers. – vol. EC-16, N 6. – 1967. – Р. 848–854.
 12. Pease M. Reaching agre- ement in the presence of faults /Pease M ., Shostak R., Lamport L., // JACM, Vol. 27, N 2. 1980. – Р. 228– 234.
 13. Lamport L. , Shostak R., Pease M. The byzantine generals problem / L. Lamport, R. Shostak, M. Pease // ACM Transactions on Programming Languages and Systems, Vol. 4, N 3,1982. – Р. 382–401.
 14.  Крамаренко М.Б. Модели диагностирования отказов параллельной вычислительной системы / М.Б. Крамаренко // Электронное моделирование.- № 3, 1989. –c. 60-65.
 15. Гуляев В. А. Алгоритмы и методы организации процедур оперативного диагностирования в распределенных управляющих вычислительных системах / В.А. Гуляев, М.Б. Крамаренко. – К., 1988. – 55 с. (Препр. / АН УССР. Ин-т проблем моделирования в энергетике; 128).