Оптимізація моделі тестування програмного забезпечення з показником величини проекту

2011;
: pp. 226 - 232
Authors: 

Я. Чабанюк, В. Кукурба, Л. Гнатів, І. Будз, Р. Петрович

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра обчислювальної математики та програмування

Побудовано процедуру стохастичної оптимізації для знаходження граничних значень критерію достатності процесу тестування програмного продукту для моделі надійності програмного забезпечення з динамічним показником величини програмного проекту. Проведено дослідження та аналіз критерію, а також створеної для нього процедури за даними тестування програмного забезпечення.

The procedure of stochastic optimization for finding the criterion limits the adequacy of the testing process for software reliability model with software dynamic metric size software project is based. The investigation and analysis of criteria were conducted and of procedures established for it according to software testing.

 1. Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 704 с.
 2. Липаев В.В. Надежность программных средств. – М.: СИНТЕГ, 1998. – 232 с.
 3. Тейер Т., Липов М., Нельсон Э. Надежность программного обеспечения. Пер. с англ. – М.: Мир, 1981.
 4. Z. Jelinski and P. Moranda. Software reliability research // in Statistical Computer Performance Evaluation. – W. Freiberger, Ed. – New York: Academic. – 1972. – P. 465–484.
 5. G.J. Schick and R.W. Wolverton Assessment of software reliability // Proc. Oper. Res. – Physica-Verlag. – Wirzberg-Wien. – 1973. – P. 395–422.
 6. M.L. Shooman Probabilistic models for software reliability prediction // in Statistical Computer Performance Evaluation. – W. Freiberger, Ed. – New York: Academic. – 1972. – P. 485–502.
 7. J.D. Musa A theory of software reliability and its application // IEEE Transactions on Software Engineering. – SE-1(3). – 1975. – P. 312–327.
 8. A.L. Goel, K. Okumoto Time-Dependent Error-Detection Rate Model for Software and other Performance Measures // IEEE Transactions on Reliability. – Vol. R-28. – No. 3. – 1979. – P. 206–211.
 9. N.F. Schneidewind Analysis of Error Process in Computer Software// Sigplan Note. – Vol. 10. – No.6. – 1975. – P.337–346.
 10. S. Yamada, M. Ohba, S. Osaki S-shaped reliability growth modeling for software error detection // IEEE Transactions on Reliability. – Vol. R-32. – No.5. – 1983. – P. 475–478.
 11. Тимошенко Ю.О., Дідковська М.В. Узагальнена модель негомогенного пуассонівського процесу для оцінювання надійності програного забезпечення // Проблеми програмування. – 2004. – № 2–3. – С.480–489.
 12. Чабанюк Я. М., Яковина В.С., Федасюк Д.В., Сенів М.М., Хімка У.Т. Критерій достатності процесу тестування програмного продукту. // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. №672. – 2010. – С. 346–358.
 13. McCabe T.J. A complexity measure // IEEE Transactions on Software Engineering. – Vol. SE-2. – No. 4. – 1976. – P. 308–320.
 14. K.-Y. Cai, D.-B. Hu, Ch.-G. Bai, H. Hu, T. Jing Does software reliability growth behavior follow a non-homogeneous Poisson process // Information and Software Technology. – Vol. 50. – 2008. – P. 1232–1247.
 15. Невельсон М.Б., Хасьминский Р.З. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание. М.: Наука, 1972. – 304 с.
 16. Чабанюк Я.М., Кукур- ба В.Р., Чернівчан В.Я. Стохастична оптимізація в напівмарковському середовищі // Тези міжнародної наукової конференції // Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури. Чернівці, 2010. – С. 165.
 17. Горун П.П., Кійковська О. І., Кукурба В.Р. Хімка У.Т. Стійкість стохастичної оптимізації з марковськими переключеннями // Abstracts XV International Conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010). – Lviv. May, 17–21. Ukraine.– C. 66.