Принципи побудови системи аналізу та просування інтернет-ресурсів

2012;
: pp. 120 - 124
Authors: 

Т. Басюк

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра ІСМ

Проаналізовано основні принципи побудови системи аналізу та просування інтернет- ресурсів, наведено дерево цілей, контекстну діаграму та сформульовано висновки щодо можливості її проектування із використанням сучасних технологій програмування.

The article analyzes the basic principles of system analysis and promotion of online resources are tree purposes konteksnu chart and formulate conclusions on the possibility of designing using modern programming technologies.

  1. Ашманов І.С. Просування сайту в пошукових системах / І.С. Ашманов, А.А. Іванов. – К.: Собор, 2010. – 340 с.
  2. Тероу Ш. Видимость в Интернете. Поисковая оптимизация сайтов. Издание / Ш. Тероу – М.: Символ, 2009. – 288с.
  3. Зуєв М. Просування сайтів у пошукових системах / Б. М. Б. Зуєв, П. А. Маурус – К.: Біном. Лабораторія знань, 2007. – 304 с.
  4. Райцин М. Ефективне просування сайтів в Яндексі / М. Райцин, О. Кураков – К.: Діалектика, 2009. – 456 с.
  5. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації / А.В. Катренко. – Львів: Новий світ – 2000, 2005. – 424 с.
  6. Налимов В.В. Вероятностная модель представления знаний / В.В. Налимов. – М.: Наука, 2003. –403 с.
  7. Энж Э. Искусство раскрутки сайтов / Э. Энж. – СПб.: BHV-CПб, 2011. – 592 с.
  8. Кристиан Д. Поисковая оптимизация на ASP.NET / Д. Кристиан. – М.: Вильямс, 2008. – 400 с.