Розділення території на економічні складові в умовах невизначеності

2012;
: pp. 198 - 203
Authors: 

О. Кузьмін1, А. Ковальчук2, Р. Ступень3

Національний університет «Львівська політехніка»,
 1кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва,
 2кафедра інформаційних технологій видавничої справи,
 3кафедра менеджменту персоналу та адміністрування

Запропоновано модель розподілу території на економічні зони з використанням методів теорії нечітких множин.

Model of separation of territory on economic zones with by use of methods of the theory of fuzzy sets is offered.