Дослідницьке тестування як засіб підвищення якості аплікації

2013;
: pp. 365 - 368
Authors: 

Т. Свірідова, У. Марікуца

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра систем автоматизованого проектування

Запропоновано використання дослідницького тестування як спосіб покращення якості аплікації, що розробляється. Розглянуто дослідницьке тестування як частину регресійного тестування.

This paper is devoted to the investigation of quality factors which can influence on developed software. Exploratory testing is described and analysed in scope of regression testing.

  1. Kaner C. A Tutorial in Exploratory Testing, p.36, Apr. 2008.
  2. Bach J. Exploratory Testing Explained // The Test Practitioner. 2002.
  3. Bach J. Where Does Exploratory Testing Fit? 3. Kohl J. Demystifying Exploratory Testing // Better Software. Apr. 2010.
  4. Whittaker J. Exploratory Software Testing: Tips, Tricks, Tours, and Techniques to Guide Test Design // Pearson Education. 2009. P.16-75.
  5. http://uk.wikipedia.org/wiki/Регресивне_тестування 6. Котляров В.П. Основы тестирования программного обеспечения. – 2005.