Комп’ютерна підтримка вивчення іноземних мов

2013;
: pp. 87 - 91
Authors: 

М. Голубінська

Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано архітектури та функціональні можливості сучасних систем комп’ютерної підтримки вивчення іноземних мов. Показано, що для збільшення ефективності процесу навчання такі системи повинні володіти можливостями темпокоригування.

The paper deals with the analysis of architecture and functionalities of up-to-date systems of computer maintenance of foreign language learning. It is substantiated that to improve learning process effectiveness such systems should possess tempo adjustment functionality.

  1. Гуревич Р.С. Освітнє середовище для підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ: [монографія] / Р.С. Гуревич, Г.Б. Гордійчук, Л.Л. Коношевський, О.Л. Коношевський, О.В. Шесто- пал; за ред. проф. Р.С. Гуревича. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2011. – 348 с.
  2. Диброва Е.В., Евтушенко Н.Г. Применение компьютерных технологий в процессе обучения иностранным языкам. / Нові технології. – Науковий вісник КУЕІТУ. – 2009. – № 4 (26). – С. 149–152.
  3. Маслюк Л.П. Новые технологии в процессе обучения иностранным языкам // Вестник ХНАДУ. – 2009. – № 44. – С. 12–14.
  4. Сидоренко Т.В.Особенности интеграции специализированных компьютерных средств в обучении иностранному языку студентов технического вуза // Вестник Томского политехничес- кого университета. – 4 (119). – 2012. – С. 155–159.
  5. http://us.ikonnet.com.
  6. http://www.kpi. kharkov.ua.
  7. http://www.kv.by.
  8. http:// www.rinel.ru.
  9. http://www.srs.kiev.ua.