Моделювання фітомаси лісів Підкарпатського воєводства засобами ГІС

2013;
: pp. 231 - 236
Authors: 

О. Стрямець1, С. Стрямець2

Національний університет «Львівська політехніка»,
 1кафедра інформаційних систем та мереж,
 2кафедра автоматизованих систем управління

Наведено результати моделювання компонентів фітомаси деревостанів головних лісотвірних порід Підкарпатського воєводства та депонованого в ній вуглецю. Складено багатошарову цифрову карту лісів Підкарпатського воєводства

The results of the simulation components of phytomass of major forest tree species and deposited carbon in forest stands Podcarpatskogo Voivodeship (Poland) are shown. The GIS technology was used to make modeling. The multilayer digital map of forests of Podcarpatskogo Voivodeship was made as a result of the study.

 1. The IPCC software for estimating greenhouse gas emissions. IPCC Version 1.1, 1998.-http:/ / www.ipcc- nggip.iges.or.jo/public/gl/software.htm.
 2. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów w Polsce wyniki za okres 2006‐2010 etap 2.2.1.b (praca wykonana na zamówienie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zgodnie z umową nr OP/2715‐4/U/10 z dnia 22 lipca 2010 r.), Sękocin Stary, marzec 2011 r.
 3. Полякова Л., Попков М., Кирилюк С. Научно-информационный центр лесоуправления. – С. Пивовар - Радомышльский лесхоз, Леса и лесное хозяйство Польши WoodBusiness№2/2003
 4. Лакида П.І. Фітомаса лісів України: монографія. – Тернопіль: Збруч, 2002. – 256 с.
 5. Усольцев В.А. Моделирование структуры и динамики фитомассы древостоев. – Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1985. – 192 с.
 6. Василишин Р.Д., Домашовець Г.С. Фітомаса та депонований вуглець лісів Львівської області в контексті лісорослинного районування // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.3. – C. 50–58.
 7. Семечкина М.Г. Структура фитомасы сосняков – Новосибирск: Наука, 1978. – 165 с.
 8. IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston HS, Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (Eds). Published: IGES, Japan.
 9. Калинин М. И. Корневедение: учеб. для студентов вузов по спец. «Лесное и садопарковое хоз-во» / М.И. Калинин; ред. А. М. Лаврова. – М. : Экология, 1991. – 176 с. : ил.
 10. Вихров В.Е. Строение и физико-механические свойства дуба. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1954. – 259 с.
 11. Усольцев В.А. Рост и структура фитомассы древостоев. – Новосибирск: Наука, 1988. – 253 с.
 12. Drzewa podkarpackich lasów, http://www.zielonepodkarpacie.pl
 13. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов // МГЭИК, 2006, Том 4: Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования, Глава 2: Общие методологии, применимые к различным категориям землепользования 
 14. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов, МГЭИК, 2006, Том 4: Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования, Глава 4: Лесные площади 
 15. Інформаційні технології інвентаризації парникових газів та прогнозування вуглецевого балансу України / Р.А. Бунь, М.І. Густі, В.С. Дачук та ін.; За ред. Р.А. Буня. – Львів: УАД, 2004. –376 с.
 16. Електронний ресурс. http://www.lasy.gov.pl/o_lasach/ochrona_przyrody/ Ochrona przyrody/Dodał: Małgorzata Haze 
 17. Lasy w Polsce 2011. Raport na podstawie materiałów Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Głównego Urzędu Statystycznego oraz statystyk międzynarodowych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2011.