Деформативні характеристики безавтоклавного пінобетону для шарів дорожнього одягу

Горніковська І. Б. Деформативні характеристики безавтоклавного пінобетону для шарів дорожнього одягу / І. Б. Горніковська, В. О. Каганов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 95–99. – Бібліографія: 6 назв.

Authors: 

Горніковська І.Б., Каганов В.О.

This paper is devoted to the results of deformation characteristics of concrete and reinforced foam concrete with fiber polypropylene fiber. Tests were carried out by the standard method and a method based on the values of equality elastic modulus of concrete in compression and tension using a chart based "stress-strain".

1. Ніздрюваті бетони: вчора, сьогодні, завтра [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eco-ua.org/index.php?d_id=5&item=articles&sub=4830.
2. Коваль П.М., Фаль А.Є., Кушнір О.В., Усатов В.В. Перспективи використання пінобетону в дорожньому будівництві України //
Дорожня галузь України. – 2008, № 2. – С. 54–56.
3. Каганов В.О., Горніковська І.Б. Шляхи використання безавтоклавного пінобетону в дорожньому будівництві // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Теорія і практика будівництва. – 2008. – № 627 – С.116–121.
4. Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови : ДСТУ Б В.2.7-45-2010 (Національний стандарт України). 5. Бетонные и железобетонные конструкции : СНиП 2.03.01-84*. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 80 с.
6. Пособие по проекттированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов (к СНиП 2.03.01-84) /
ЦИТП Госстроя СССР № 1986. – 94 с.