Легкомонтовані універсальні каркасні системи для малоповерхового житлового та іншого індивідуального будівництва

Гнідець Б. Г. Легкомонтовані універсальні каркасні системи для малоповерхового житлового та іншого індивідуального будівництва / Б. Г. Гнідець, Р. Б. Гнідець, З. Б. Гнідець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 77–82. – Бібліографія: 8 назв.

Authors: 

Гнідець Б.Г., Гнідець Р.Б., Гнідець З.Б.

The article is devoted to elaboration and research of a new construction of prefabricated – disassembling concrete systems of the framework for the little-storied housing in the various stages of theirs work.

1. Барашиков А.Я., Будникова Л.В., Кузнецов и др. Железебетонные конструкции. – К.: Вища школа, 1984. – 352 с.
2. Бирюлев В.В.,Кошин И.И., Крылов И.И., Сильвестров А.С. Проектирование металлических конструкций. Специальный курс.– Ленинград: Стройиздат,1990. – 432 с.
3. Гетс К-Г, Хоор Д., Мелер К., Наmmer. Атлас деревянных конструкций. – М.: Стройиздат, 1985. – 272 с.
4. Меркулов О., Дермановський І., Дерев’яно- каркасний будинок. Технологія доступного житла.журнал. – К., 2008. – № 11. – С. 18–19.
5. Гнідець Б.Г. Нові конструктивно-технологічні системи в проектуванні, виготовленні і монтажі залізобетонних конструкцій: мат. 1-ї української наукової конференції. «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону». – К., 1996. – С. 78–80; 280–282.
6. Гнідець Б.Г. Нові конструктивно-технологічні системи для індивідуального житлового сільськогосподарського будівництва // Вісник Львівського державного аграрного університету «Архітектура і сільськогосподарське будівництво». – № 3. – Львів, 2002. – С. 12–18.
7. Гнідець Б.Г., Гнідець Р.Б. Конструктивно-технологічні системи для малоповерхового житлового та іншого індивідуального будівництва зі збірно-розбірними легкомонтованими каркасами з однотипних збірних елементів: зб. наук. пр.. // ДП НДІ БК. – К., 2011. – Вип. 74. – Кн. 2. – С. 152–158.
8. Гнідець Б.Г., Гнідець З.Б., Гнідець Р.Б. Легкомонтована універсальна каркасна система для малоповерхового житлового та іншого індивідуального будівництва // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 737 “Теорія і практика
будівництва”. – Львів, 2011. – С. 58–64.