Міцність контактних швів під час ремонту чи підсилення бетонних елементів

Міцність контактних швів під час ремонту чи підсилення бетонних елементів / А. В. Мазурак, І. В. Ковалик, В. О. Михайлечко, В. М. Калітовський // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 249–254. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 6 назв.

Authors: 

Мазурак А.В., Ковалик І.В., Михайлечко В.О., Калітовський В.М.

In this article describes theoretical and experimental research of contact seams in the repair or strengthening concrete elements using concrete, sprayed-concrete anchors and substrate binding.

1. Бабич Є.М. Особливості роботи залізобетонних балок, підсилених полімерною композицією «Силор» / Є.М. Бабич, В.С. Довбенко // «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону»: Міжвідомчий наук.-техн. збірник. – К.: ДП НДІБК, 2011. Вип. 74. – Кн. 2. – С.19–27.
2. Бліхарський З.Я. Міцність відновлених залізобетонних балок, пошкоджених внаслідок впливу агрессивного середовища / З.Я. Бліхарський, Р.Є. Хміль, Р.В. Вашкевич // 36. Наук. праць “Будівельні конструкції”. – К.: НДІБК, 2003. – Вип. 59. – Кн. 2. – С. 74–78.
3. Валовой О.І. Міцність контактних швів підсилених залізобетонних конструкцій / О.І. Валовой, Д.В. Попруга // Дороги і
мости: Збірник наукових праць. – К.: ДерждорНДІ, 2009. – Вип. 11. – С.57–64.
4. Голышев А.Б. Практические способы учета ползучести и усадки бетона при расчете железобетонных конструкций / А.Б. Голышев, И.Н. Ткаченко. – К.: Логос, 2000. – 87 с.
5. Микульский В. Г. Склеивание бетона / В. Г. Микульский, В. В. Козлов. – М.: Стройиздат, 1975. – 236 с.
6. Салійчук Л.В. Експериментальні дослідження та теоретичне обґрунтування міцності і анкерування в
бетоні вклеєних стержневих анкерів при зсуві / Л.В. Салійчук // «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону»: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: ДП НДІБК, 2011. – Вип. 74, кн. 2. – С.494–506.