Неавтоклавний газобетон, одержаний з використанням відпадків промисловості

Позняк О. Р. Неавтоклавний газобетон, одержаний з використанням відпадків промисловості / О. Р. Позняк, А. Я. Мельник, Р. А. Солтисік // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 309–315. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 5 назв.

Authors: 

Позняк О.Р., Мельник А.Я., Солтисік Р.А.

There is investigated the effect of carbonate-containing and sulfate salt processing wastes on the properties of cementitious systems and aerated concretes based on them.

1. Попова Е.А. Получение неавтоклавного ячеистого бетона повышенного качества с учетом природы вводимых добавок: автореф. дис. … канд. техн. наук / Е. А. Попова. – СПб., 2006. – 24 с.
2. Щукина Д.В. Неавтоклавный золо-цементный газобетон с хлоридом и сульфатом натрия: автореф. дис. … канд. техн. наук / Д.В. Щукина. – Барнаул, 2007. – 20 с.
3. Митина Н.А. Получение прочного неавтоклавного газобетона путем регулирования состава и свойств исходных смесей: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук / Н.А. Митина. – Томск, 2003. – 20 с.
4. Саницький М.А. Енергозберігаючі технології в будівництві: навч. посібник / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 236 с.
5. Лаповская С.Д. Ячеистые фибробетоны – композиционные материалы для строительства / С.Д. Лаповская, Т.Н. Волошина // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2009. – №32. – С.25–29.