Оптимальні форми та ізоляція ємнісних акумуляторів теплоти систем теплопостачання

Authors: 

Венгльовський В.І.

Венгльовський В. І. Оптимальні форми та ізоляція ємнісних акумуляторів теплоти систем теплопостачання / В. І. Венгльовський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 31–36. – Бібліографія: 12 назв.

In this article the results of research of tank of accumulator are resulted as capacity heat exchangers. Offered capacities of tanks of accumulators with the different forms of bottoms, their sizes are found. Deductible thickness of the insulation of accumulator with optimum conditions. Time of cooling of accumulator is found.

1. Бекман Г., Гилли П. Тепловое аккумулирование энергии. – М.: Мир, 1987. – 271 с.
2. Венгльовський В.І. Застосування ємнісних теплообмінників із гвинтовими змійовиками для акумулювання гарячої води в системах теплопостачання // Теорія і практика будівництва. – 2009. – № 655. – С. 28–33. 
3. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Дроздова О.І. Аналіз основних положень Дорожної Карти ЄС з енергетики до 2050 року // Промтеплотехніка. – 2012. – Т. 34, № 6. – С. 64–69. 
4. ГОСТ 6533-78. Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов, аппаратов и котлов. Основные размеры. – М.: Издательство стандартов, 1979. – 36 с.
5. ДБН В. 2.5–39.2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 69 с. 
6. Долінський А.А., Басок Б.І., Базєєв Є.Т. Регіональні програми модернізації комунальної теплоенергетики – інноваційна основа
теплотехнічного оновлення систем теплозабезпечення населених пунктів України // Промтеплотехніка. – 2012. – Т. 34, № 4. – С. 44-51. 7. Кудря С. Акумулювання тепла з відновлюваних джерел енергії // Ринок інсталяцій. – 2008. – № 1. – С. 8–12, № 2. – С. 6–9, № 3. –С. 13–14. 
8. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. М., Энергия, 1973.–320 с.
9. Пирков В.В. Особливості проектування сучасних систем водяного опалення. – К.: Такі справи, 2003. – 168 с. 
10. Сиворакша В.Е., Марков В.Л. Технико-экономический анализ поддержания температуры в тепловых аккумуляторах // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2008. – № 4. – С. 25–32. 
11. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий, Госстрой СССР, М.: Стройиздат, 1986. – 56 с. 
12. СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов, Госстрой СССР, М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 32 с.