Особливо швидкотверднучі композиції для високофункціональних бетонів

Особливо швидкотверднучі композиції для високофункціональних бетонів / М. А. Саницький, У. Д. Марущак, І. І. Кіракевич, Т. А. Мазурак // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 385–390. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 12 назв.

Authors: 

Саницький М.А., Марущак У.Д., Кіракевич І.І., Мазурак Т.А.

In this paper the physical and mechanical testing results of rapid hardening Portland cement compositions for High Performance Сoncretes (HPC) are shown. The peculiarities of phase composition and microstructure of multicomponent Portland cement systems are studied. The building and technical properties of Rapid Hardening HPC based on designed Portland cement compositions are investigated.

1. Okamura H. Mix design for self-compacting concrete / H. Okamura, K. Ozawa // Conc. Lib. of Japan Soc. of Civ. Eng, 1995. – No 6. – Р. 107–120.
2. Collepardi M. Innovative Concretes for Civil Engineering Structures: SCC, HPC and RPC // New Technologies and Materials in Civil Engineering,
Milan, 2003. – Р. 1–8.
3. Позняк О.Р. Сучасні високофункціональні бетони / О.Р. Позняк, М.А. Саницький // Будівельні матеріали та вироби, 2009. – № 3 (48). – С. 7–8.
4. Szwabowski J. Technologia betonu samozageszczalnego / J. Szwabowski, J Golaszewski. Krakov: Stowarzyszenie Producentov Cementu, 2010. – 160 p.
5. Штарк Й. Цемент и известь / Й. Штарк, Б. Вихт; пер. с нем. – А. Тулаганова; под ред. П. Кривенко. – К., 2008. – 480 с.
6. Несветаев Г.В. О методологии оценки эффективности добавок для самоуплотняющихся бетонов // Современные бетоны:
Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2008. – С. 111–118. 7. Пути создания самоуплотняющихся бетонов / С.В. Коваль, Д.М. Поляков, М. Ситарски, М. Циак // Будівельні конструкції: міжвід. наук.-техн. зб. – К.: НДІБК, 2009. – Вип. № 72. – С. 232–238.
8. Рунова Р.Ф. Залежність термічних напружень в масивах від термокінетичних характеристик бетонів на основі цементів різних типів / Р.Ф. Рунова, В.В. Троян, В.В. Товстоніс // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: наук.-техн. зб. – Вип. 35. – 2010 . – С. 87–92.
9. Bajorek G. The effect of cement / additive cooperation in Self compacting concrete // 10-th Scientific conference Rzeszow – Lviv – Kosice, 2005. – Р. 114–119.
10. Jasiczak J. Betony ultrawysokowartosciowe. Wlasciwosci, technologie, zastosowania / J. Jasiczak, A. Wdowska, T. Rudnicki. – Krakow: SPC, 2008. – 157 s.
11. Hajok D. Gdy liczy się jakość i szybkość wiązania / David Hajok // Polski cement. Budownictwo, technologie, architektura. – 2011. –
№ 3 (55). – S. 42–43.
12. Самоущільнюючі бетони на основі модифікованих цементуючих систем / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак, І.І. Кіракевич // Дни современного бетона: ХІ Междунар. науч.-практ. конф. – Запорожье, 2010. – С. 103–108.