Визначення розрахункової довжини стрижня з пружним закріпленням кінців

Пелешко І. Д. Визначення розрахункової довжини стрижня з пружним закріпленням кінців / І. Д. Пелешко, В. М. Іванейко // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 291–297. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 8 назв.

Authors: 

Пелешко І.Д., Іванейко В.М.

The paper proposes the equation of stability compressed bar with elastic supports, which takes into effect of displacement one support to the other. Solution of the equation allows computing a coefficient of reduced length μ of the bar in the frame structure.

1. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення та монтажу: ДБН В.2.6- 163:2010. – Офіц. вид. — К. :Мінрегіонбуд України, 2011. – (Державні будівельні норми України).
2. Перельмутер А. В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа / А. В. Перельмутер, В. И. Сливкер. – К.: Сталь, 2002. – 597 c.
3. Расчет стержневых систем на устойчивость методом перемещений / А. В. Себешев. – Новосибирск: гос. архитектур.-строит. ун-т. (Сибстрин), 2004. – 84 c.
4. Избранные работы по устойчивости сжатых стержней / Ф. С. Ясинський. – М.: Гостехтеориздат, 1952. – 427 c.
5. Мельников Н. П. Устойчивость упругих стержневых систем / Н. П. Мельников, В. М. Вахуркин, Б. Г. Ложкин. – М.: Проектстальконструкция, 1951. – Вип. 1086, Ч. 1. – 142 c.
6. Мельников Н. П. Расчет стержневых систем на устойчивость. Справочные данные и примеры / Н. П. Мельников, В. М. Вахуркин, Б. Г. Ложкин. – М.: Проектстальконструкция, 1954. – 142 c.
7. Устойчивость сжатых стальных стержней / С. Д. Лейтес [под ред. И. К. Снитко]. – М., 1954. – 308 c.
8. Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП ІІ-23-81*) – М. :ЦНИИСК им. Кучеренко, 1989. – 149 c.