Вплив морозної деструкції на тріщиностійкість дорожнього бетону

Солодкий С. Й. Вплив морозної деструкції на тріщиностійкість дорожнього бетону / С. Й. Солодкий, П. І. Ковальчик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 402–405. – Бібліографія: 6 назв.

Authors: 

Солодкий С.Й., Ковальчик П.І.

This article presents the results of the study crack concrete after exposure to cycles of freezing and thawing on the criteria of fracture mechanics.

1. Шейкин А.Е., Добшиц Л.М. Цементные бетоны высокой морозостойкости. – М., 1980.
2. ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. – М.: Стандартинформ, 2006 – С. 30.
3. ДСТУ Б В.2.7-47-96. Бетоны. Методы определения морозостойкости. – М.: НИИЖБ. 1996. – С. 3–10.
4. ДСТУ Б В.2.7-49-96. Бетони. Прискоренi методи визначення морозостiйкостi при багаторазовому заморожуваннi та відтаюванні. – М.: НИИЖБ, 1996. – С. 4–5.
5. ГОСТ 29167-91. Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении. – М.: Госстандарт, 1991. – 35 с.
6. Солодкий С.Й. Тріщиностійкість бетонів на модифікованих цементах: монографія. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – С. 144.