Забезпечення несучої здатності коротких збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття із використанням безавтоклавного пінобетону

Литвиняк О. Я. Забезпечення несучої здатності коротких збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття із використанням безавтоклавного пінобетону / О. Я. Литвиняк, Б. Г. Демчина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 227–231. – Бібліографія: 9 назв.

Authors: 

Литвиняк О.Я., Демчина Б.Г.

In this article are presented the results of experimental researches short collapsible-monolithic reinforced-concrete flags of ceiling with utilization non autoclaved foam concrete in test to crook. We propose use this construction in building flags of ceiling in apartment building and civil building.

1. Верба В.Б. Контакт пінобетону із арматурою: вивчення явища, його моделювання та стадійність роботи в зоні зчеплення / В.Б. Верба, Б.Г. Демчина // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2008. – № 627. – С. 22–27.
2. Демчина Б.Г. Експериментальні дослідження коротких збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття з
використанням пінобетону / Б.Г. Демчина, О.Я. Литвиняк, Ю.М. Кунанець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – № 737. – С. 78–84.
3. Демчина, Б.Г. Робота на згин коротких збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття з використанням пінобетону / Б.Г. Демчина, О.Я. Литвиняк // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного
університету ім. Ю. Кондратюка – Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – 2012. – № 5(35). – С. 66 – 71.
4. Демчина Х.Б. Дослідження міцності пінобетону на центральний розтяг / Х.Б. Демчина, В.Р. Хміль, П.М. Коваль // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – № 742. – С. 65–70.
5. Кривицкий М.Я. Ячеистые бетоны (технология, свойства и конструкции) / М.Я. Кривицкий, Н.И.Левин, В.В. Макаричев. – М: Стройиздат, 1972. – 137 с.
6. Макаричев, В.В. Исследование армированных конструкций из ячеистых бетонов / В.В. Макаричев, К.М. Милейковская. – М: Госстройиздат, 1963. – 99 с.
7. Портик А.А. Все о пенобетоне. – СПб., 2003. – 224 с.
8. Трамбовецкий В.П. Ячеистый бетон в современном строительстве // Технология бетонов, 2007 – №2. – С. 30–33.
9. Mohd Zairul Affindy Behavior of Foamed Concrete under Quasi State Indentation Test: Indenter Size Effects / Mohd Zairul Affindy, Ahmad Mujahid Ahmad Zaidi, Ismail Abdul Rahman // International Journal of Sustainable Construction Engineering & Technology. – April 2010 . – Vol. 1 – №1– Р. 58–72.