Збірні залізобетонні попередньо напружені балки для автодорожних мостів

Збірні залізобетонні попередньо напружені балки для автодорожніх мостів / П. М. Коваль, І. П. Бабяк, Я. І. Ковальчик, М. Б Горба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 184–188. – Бібліографія: 4 назви.

Authors: 

Коваль П.М., Бабяк І.П., Ковальчик Я.І., Горба М.Б.

In this paper the construction of new prestressed beams of B(1500-3300).(100-120).50. type is submitted. The results of beams 18 and 21m length testing are presented.

1. Калашников Н.А. Анализ конструкцій железобетонных мостов. – М.: Транспорт, 1971. – 184 с.
2.Державні будівельні норми України. Мости та труби. Правила проектування. (ДБН В.2.3-14:2006) – Держбуд України, 2006. – 356 с.
3.Коваль П.М., Стоянович С.В. Збірні залізобетонні балки для автодорожніх мостів типу «3 Бет-90» та «3 Бет-120»/ Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. Науково-технічний збірник. – К., 2009. – Вип. 33. – С 128-134.
4. ДСТУ Б В.2.6-7-95 "Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантаженням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості". – К., 1997.