Експериментальні дослідження стрижневих сталезалізобетоннних конструкцій, армованих сталевими листами

Authors: 

Стороженко Л. І., Мурза С. О. / Storozhenko L. I., Murza S. O

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

The article analyzes the experimental research of rod steel and reinforced concrete structures reinforced with steel plates, which showed that all samples general is that under load was hogging the longitudinal axis of the element, leading to uneven distribution of longitudinal strain in reinforcement sheet, in consequence of which corrugated been arising by the opposite direction of the bend. These results emphasize the importance of stability in flexible steel and reinforced concrete rod structures.

1. Єрмоленко Д. А. Об’ємний напружено-деформований стан трубобетонних елементів: Монографія // Д. А. Єрмоленко – Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2012. – 316 с.: Іл.: 157; табл.: 16; бібліогр: 404.
2. Клименко Ф. Е. Сталебетонные конструкции с внешним полосовым армированием. – К. : Будівельник, 1984. – 88 с.
3. Стороженко Л. І. Експериментальні дослідження деформацій стиснутого трубобетону із застосуванням фотограмметричного методу [Текст] / Л. І. Стороженко, Д. А. Єрмоленко, Ю. В. Третякова // Ресурсоекономні матеріали, їх властивості та технології виготовлення : зб. наук. праць. – Р. : НУВГП, 2011. – Вип. 22 – С. 499–504.
4. Стороженко Л. І., Лапенко О. І. Залізобетонні конструкції в незнімній опалубці : монографія. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 312 с.
5. Стороженко Л. І., Семко О. В. Пенц В. Ф. Сталезалізобетонні конструкції. – Полтава : ПНТУ, 2005. – 182 с.
6. Стороженко Л.І., Лапенко О. І. Магас Н. М. Експериментальні дослідження конструкцій, виготовлених в незнімній опалубці // Коммунальное хозяйство городов. – Харків : “Техніка”, 2009. – С. 44–49.
7. Arnould M., Virlogeux M. Le beton leger. – Presses de l Ecole Nationale des ponts et chacessees. – Paris, 1996. – P. 43–70.
8. Чихладзе Э. Д., Арсланханов А. Д. Расчет сталебетонных элементов на прочность при изгибе и внецентренном сжатии / Известия вузов. Строительство. Архитектура. – 1996. – № 1. – С. 6–11.