Experimental research of the resilient key connections statics

Received: May 29, 2014
Accepted: May 29, 2014
Authors: 

V. Malaschenko, O. Strilets

Department of Machine Parts, Lviv Polytechnic National University

Methods of experimental research of the resilient parallel keyed connections statics are described by showing dependences between their deformations, torque and sizes, and conclusions in comparison with theoretical research are made.

1. Малащенко В.О. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунків [Текст] /
В.О. Малащенко, В.Т. Павлище. – Львів: Новий Світ-2000, 2011. – 216 с. 2. Пат. 52014 Україна,
МПК F 16 B 3/00. Пружна призматична шпонка [Текст] / Стрілець О.Р., Малащенко В.О.,
Стрілець В.М; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та
природокористування. – u №201001578; заявл. 15.02.10; опубл. 10.08.10, Бюл. № 15, 2010 р. 3. Пат.
56071 Україна, МПК F 16 B 3/00. Пружна призматична шпонка [Текст] / Стрілець О.Р.,
Малащенко В.О., Стрілець В.М; заявник і власник патенту Національний університет водного
господарства та природокористування. – u №201007432; заявл. 14.06.10; опубл. 27.12.10, Бюл.
№ 24, 2010 р. 4. Пат. 56666 Україна, МПК F 16 B 3/00. Пружна призматична шпонка [Текст] /
Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М; заявник і власник патенту Національний
університет водного господарства та природокористування. – u №201007393; заявл. 14.06.10;
опубл. 25.01.11, Бюл. № 2, 2011. 5. Пат. 61951 Україна, МПК F 16 B 3/00. Пружна призматична
шпонка [Текст] / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М; заявники і власники патенту
Національний університет водного господарства та природокористування і Національний
університет “Львівська політехніка”. – u №201014574; заявл. 06.12.10; опубл. 10.08.11, Бюл. № 15,
2011. 6. Пат. 62872, Україна, МПК F 16 B 3/00. Пружна призматична шпонка [Текст] / Стрілець
О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М; заявники і власники патенту Національний університет
водного господарства та природокористування і Національний університет “Львівська
політехніка”. – u №201014575; заявл. 06.12.10; опубл. 26.09.11, Бюл. № 18, 2011. 7. Малащенко В.О.
Навантажувальна здатність пружних шпонкових з’єднань типу „вал-маточина”/ В.О.Малащенко,
О.Р.Стрілець, В.М.Стрілець // Вісник НТУ ”ХПІ”: зб. наук. праць. Темат. вип. “Проблеми
механічного приводу”. – Харків: НТУ ”ХПІ”. – 2010, № 26. – С. 65–71. 8. Малащенко В.О.
Обґрунтування кінематико-силових параметрів з’єднань з пружними шпонками / В.О.Малащенко,
О.Р.Стрілець, В.М.Стрілець // МOTROL (Motoryzacja i energetyka rolnictwa). – Tom 12 B. – Lublin,
2010. – С. 145–152. 9. Малащенко В.О. Підвищення навантажувальної здатності пружних
призматичних шпонок / В.О.Малащенко, О.Р.Стрілець, В.М.Стрілець // Підйомно-транспортна
техніка. – Дніпропетровськ: 2011. № 4. – С. 38–41. 10. Малащенко В.О. Навантаження та
105 деформації призматичних шпонок з пружними вставками / В.О. Малащенко, О.Р. Стрілець,
В.М.Стрілець // Вісник Нац. ун-ту ”Львівська політехніка”. “Динаміка, міцність та проектування
машин і приладів”. – 2011. – № 701. – С. 69–74. 11. Пат. 2094763 Россия, МПК G 01 M 13/00.
Стенд для испытаний упругих призматических шпонок [Текст] / Стрелец В.Н.; заявитель и
обладатель патента Стрелец Владимир Николаевич. - № 5004124/28; заявл. 07.08.91; опубл.
27.10.97, Бюл. № 30, 1997. 12. Пат. 62303А Україна, МПК G 01 M 13/00. Стенд для випробувань
пружних призматичних шпонок [Текст] / Стрілець В.М., Костюк О.П., Панчук Р.Т.; заявник і
власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –
№200312119; заявл. 03.03.03; опубл. 15.12.03, Бюл. №12, 2003. 13. Пат. 50704 Україна, МПК G 01 M
13/00. Стенд для дослідження пружних шпонкових з’єднань [Текст] / Стрілець О.Р., Малащенко В.О.,
Стрілець В.М; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та
природокористування. – u №200912119; заявл. 25.11.09; опубл. 25.06.10, Бюл. № 12, 2010. 14. Пат.
68123 Україна, МПК G 01 M 13/00. Стенд для дослідження шпонкових з’єднань [Текст] / Стрілець
О.Р.; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та
природокористування. - u №201111929; заявл. 11.10.11 р; опубл. 12.03.12, Бюл. № 5. 15. Малащенко
В.О. Обладнання для експериментального дослідження статичних та динамічних характеристик
пружних шпонкових з’єднань [Текст] / В.О. Малащенко, О.Р. Стрілець, В.М. Стрілець // Вісник
ТНТУ. – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – № 1(65). – С. 89–96. 16. Зінько Р.В. Методика
експериментальних досліджень роботи механічних систем: метод. посіб. / Р.В. Зінько,
І.С. Лозовий, М.І. Черевко, Ю.М. Черевко. – Львів: ЛІСВ, 2009. – 160 с. 17. Горбоконенко В.Д.
Метрология в вопросах и ответах / В.Д.Горбоконенко, В.Е.Шикина. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. –
196 с.