Інтеграція бібліотечної інформаційної системи з інформаційними системами університету

Received: October 20, 2011
Accepted: October 20, 2011
Authors: 

Андрухів А.І., Тарасов Д.О.

Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка»

Запропоновано схему інтеграції автоматизованої бібліотечної системи (АБІС) у інформаційне середовище університету з метою підвищення якості інформаційного забезпечення навчального та управлінського процесів, автоматизації формування та поширення списків рекомендованої літератури.

The chart of integration library information system and university information environment is offered with the purpose of upgrading of the informative providing of ducational and administrative processes, automation of forming and distribution of lists of the recommended literature.

  1. Тарасов Д.О. Віртуальна наукова бібліотека вищого навчального закладу / Д.О.Тарасов // II Міжнар. форум “Проблеми розвитку інформаційного суспільства”. – Київ, 12–15 жовт. 2010 р. : [матеріали] : [в 2 ч.] / Асоц. “Інформатіо-Консорціум”, УкрІНТЕІ. – К., 2010. – Ч. 1. – С. 88–90. – Бібліогр.: 3 назви.
  2. Андрухів А., Тарасов Д. Упровадження електронного архіву наукових публікацій у Науково-технічній бібліотеці на базі програмної платформи Dspace // Інформаційні системи та мережі. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2010. – № 673. – C. 214–220.