Технології інтеграції даних інформаційних систем Національного університету «Львівська політехніка»

Received: October 20, 2011
Accepted: October 20, 2011
Authors: 

Шаховська Н.Б., Тарасов Д.О.

Національний університет «Львівська політехніка»

Визначено особливості інтеграції даних з різнорідних джерел. Проаналізовано механізми інтеграції різнорідних джерел у SQL Server 2005. Побудовано схему інтеграції даних та засоби обміну даними. The features of information integration are certain from heterogeneous sources. The integration mechanisms from heterogeneous sources in SQL Server 2005 are analysed. The chart of information integration and facilities of data exchange is built.

  1. Шаховська Н. Б., Пасічник В. В. Сховища та простори даних: Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 244 с.
  2. Документация по SQL Server 2005. – [Електронний ресурс]. [Режим доступу] http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms203721(SQL.90).aspx.
  3. Репликация данных. Виды и свойства репликации. Сравнение механизмов репликации в MS SQL Server 2005 и ORACLE Server 10g. – [Електронний ресурс]. [Режим доступу] –
    http://www.intuit.ru/department/database/olap/8/.
  4. Speeding Up the Query. – [Електронний ресурс]. [Режим доступу] -http://www.sqlmag.com/Articles/Index.cfm?ArticleID=22084
  5. Тарасов Д.О., Пелещищин А.М., Жежнич П.І. Обмежений набір операцій для роботи з базами даних //Інформаційні системи та мережі. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2001. – № 438. –С. 125–131.
  6. Глобальні інформаційні системи та технології: моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних: Монографія / В.В. Пасічник, П.І. Жежнич, Р.Б. Кравець, А.М. Пелещишин, Д.О. Тарасов. – Л.: Вид- во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2006. – 348 с.