Використання дистанційних технологій навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі

Received: October 20, 2011
Accepted: October 20, 2011
Authors: 

Рогоза М.Є., Івченко Є.І., Божко В.І., Карнаухова Г.В.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Розглянуто практику комплексного впровадження та використання сучасних дистанційних технологій для підвищення якості навчального процесу в університеті з метою реалізації інноваційних, економічно-ефективних освітніх методів.

The present work demonstrates practice of complex use of distance technologies for improvement of quality of educational process at university with a view of realization of innovative, economical, effective educational methods.

  1. Стефаненко П.В. Дистанционное обучение в высшей школе: Монография. – Донецк: ДОННТУ, 2002. – 397 с.
  2. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения // Инфо., 2001. – № 5. – С. 37–43.
  3. Кухаренко В.М., Рыбалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанционное обучение: Условия применения. Дистанционный курс: Учеб. пособие. – Харьков: НТУ “ХПИ” “ Торсинг”, 2001. – 320 с.
  4. Моргун Н.Д.,Ткаченко В.П. Телекоммуникационные технологии в учебном процессе филиала университета // Научн. сб. “Проблемы образования”. – 2008. – Вып. 55. – С. 3–7.
  5. Нестуля О.О. Модернізація освітньої діяльності університету: завдання, інноваційні технології та досвід впровадження: Навч. посібник. Т. 1–Т. 9 / О.О. Нестуля, В.П. Косаріна, М.Є. Рогоза, Н.І. Огуй, Н.В. Герман. – Полтава: ПУСКУ, 2009. – 797 с.