REVIEW OF THE AUTHORS COLLECTIVE MONOGRAPH

2023;
: 89-90
Authors:
1
Ivan Franko National University of Lviv

 

Рецензія

на монографію колективну авторів:

Олеся Дроздовська, Василь Габор, Мар'яна Комариця, Сергій Блавацький,

Божена Іваницька, Надія Кулеша, Лідія Сніцарчук, Зоряна Наконечна, Христина Білограць, Емілія Огар, Зоряна Галаджун,

Ольга Гарматій, Олена Кузнецова

“Ukrainian journalism: history and modernity”

(“Українська журналістика: історія і сучасність”). -  Lambert Academic Publishing, 2020