1–2 жовтня 2010р.


ХI Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2010»

СловоСвіт 2010

Львів, Україна

ХI Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2010», 1–2 жовтня 2010р., м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

 

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України

Держспоживстандарт України

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

 

4 секції:

1.  Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Нормування та стандартування термінології

2.  Лексикографія та міжмовні зв’язки

3.  Термінологія природничих знань

4.  Термінологія гуманітарних знань

 

Усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

158 (2)

4

19

36

8

6

7

31

10

23

Усього – 21

Усього – 64

 

Усього доповідей 116

Опубліковано 103 статті

 

Вінниця   Вінницький фінансово-економічний університет

Донецьк   Донецький національний технічний університет

Дубляни   Львівський національний аграрний університет

Дубно   Дубенський коледж культури й мистецтв

Запоріжжя   Державний медичний університет, Запорізький національний технічний університет

Ірпінь   Національний університет державної податкової служби України

Київ   Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут математики НАН України, Інститут програмних систем НАН України, Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАН України, Інститут української мови НАН України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Інститут фізики АН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, ТОВ «Логрус», Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний авіаційний університет

Луганськ   Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

Луцьк   Волинський Державний університет ім. Лесі Українки

Львів   Національний університет «Львівська політехніка», Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Львівський регіональний державний центр стандартизації, метрології та сертифікації, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львівська комерційна академія, Львівський медичний інститут, Львівський національний університет ім. І. Франка, Львівський історичний музей, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський державний університет внутрішніх справ, Українська Козацька академія теорії і політики безпеки України, Львівський державний університет фізичної культури

Мелітополь   Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького

Миколаїв   Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова

Одеса   Одеська Державна академія будівництва та архітектури, Одеська державна академія холоду

Полтава   Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України

Рівне   Національний університет водного господарства і природокористування, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем'янчука

Севастополь   Академія військово-морських сил ім. П. С. Нахімова

Слов’янськ   Слов'янський державний педагогічний університет

Тернопіль   Тернопільська академія народного господарства, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

Умань   Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини

Харків   Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Науково-дослідний і проектний інститут транспорту газу, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет внутрішніх справ, Університет цивільного захисту України, Харківський державний медичний університет, Харківський національний університет ім. Каразіна

Чернігів   Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського

Білорусь   Гомельський державний університет ім. Франціска Скарини, м. Гомель

США   м. Міннеаполіс

 

Інформаційна підтримка