4–6 жовтня 2018 р.


ХV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2018»

СловоСвіт 2018

Львів, Україна

XV Міжнародна наукова конференція

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2018»

Національний університет «Львівська політехніка»

4–6 жовтня 2018 року

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Шевченка

Наукове товариство імені Шевченка в Америці

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

 

2 секції:

1.   Теоретичні засади термінознавства та лексикографії

      Лексикографія та міжмовні зв’язки

      Нормування та стандартизація термінології

2.   Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, військова, сільськогосподарська тощо)

      Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, спортивна, філософсько-богословська тощо)

 

усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

58 (3)

1

14

12

2

4

7

10

7

7

Усього – 13

Усього – 24

 

 Усього доповідей: 36

 Опубліковано: 32

 

Запоріжжя   Запорізький національний університет

Київ   Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Університет «Україна», ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»

Лиман   Донецький національний медичний університет МОЗ України

Львів   Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний лісотехнічний університет України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Українська академія друкарства

Миколаїв   Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Одеса   Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Рівне   Рівненський державний гуманітарний університет

Харків   Інститут транспорту газу, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Українська інженерно-педагогічна академія

Хмельницький   Хмельницький політехнічний коледж

Черкаси   Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

США   м. Міннеаполіс

Франція   м. Морекур

Японія   Yamaguchi University, м. Ямаґуті