Design Modification of the Flow System of Injection Molds for Rubber in the Aspect of Improving Performance.

Authors:
1
Technical Institute, Jan Grodek State Vocational Academy in Sanok

The article shows problems connected with the process of injection molding of elastomers. It presents the analysis of the construction of the standard 16 cavities mold flow of injection mod to elastomers based on chloroprene rubber CR. It showed phenomena in this system. The results of the numerical simulation of injection molding have also been shown. The obtained results confirmed the possibility of the formation of defective products molded. We proposed an innovative design solution of this injection mold system. A large number of numerical simulation results for the modified flow system has been presented. Flow conditions in the channel have been improved. As a result, system volume has been reduced and a cycle of injection processing has been shortened. We eliminated the exploitation problems of mold. We reduced unit costs of manufactured products. Processing efficiency, safety and comfort have been improved.

[1] Zawistowski H.: Nowoczesne formy wtryskowe. Problemy konstrukcji i użytkowania. Plastech, Warszawa 2001; [2] Marciniec A., Ziobro J.: Elementy układu zasilania form do elastomerów. Przegląd Mechaniczny 6’09. Zeszyt 6/2009, s.26-30; [3] Ziobro J., Marciniec A.,: Zastosowanie narzędzi CAx w projektowaniu form wtryskowych. Czasopismo Polimery. Tom LV, listopad-grudzień 2010, nr 11-12, s. 877-882; [4] Ziobro J., Marciniec A.: Metodyka projektowania form wtryskowych do elastomerów. OWPRz Rzeszów 2012 — monografia; [5] White J.R., DE S.K (ed), Rubber technologiest’s handbook. Rapra Technology, UK 2001. Przekład; Poradnik technologa gumy, Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL w Piastowie, Piastów 2003; [6] Ziobro J.: Analysis of the V-ribbed belt. PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS PRO-TECH- MA, Technical University of Košice, 2012, s.464-471 (CD); [7] Zięba S., Zawistowski H.: Ustawianie procesu wtrysku. Plastech, Warszawa 2003; [8] Smorawiński A.: Wtrysk elastomerów. Plastech, Warszawa 2001; [9] Gent A. (ed). Engineering with rubber: how to design rubber components, 2nd ed., Carl Hanser Verlag, Munich 2001; [10] Moldex3D. Help programu; [11] Marciniec A., Ziobro J.: Zastosowanie systemów CAx w projektowaniu form wtryskowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 263. Chemia z.20, Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Rzeszów 2009, s. 95-98; [12] Ziobro J.: Modelowanie matematyczne i symulacja numeryczna formowania wtryskowego elastomeru chloroprenowego z zastosowaniem programu Moldex3D: Zastosowanie programu Moldex3D -cz1. Wydawnictwo: Tworzywa Sztuczne w Przemyśle. Dodatek" Automatyka i robotyka przemysłowa nr 5/2012, s. X-XIV; [13] Ziobro J.: Modelowanie matematyczne i symulacja numeryczna formowania wtryskowego elastomeru chloroprenowego z zastosowaniem programu Moldex3D: Zastosowanie programu Moldex3D -cz2. Wydawnictwo: Tworzywa Sztuczne w Przemyśle nr 6/2012, s.32-35; [14] Kazmer D.: Injection mold design engineering. Carl Hanser Verlag, Munich 2007; [15] Układy doprowadzające tworzywo zimno-i goroącokanałowe, http://www.narzędziownie.pl/ [16] Frenkler D.: Zawistowski H., Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych, 1984 ed.,WNT Warszawa 2003; [17] Marciniec A.: Ziobro J.: Symulacja odwrotna procesu wtrysku gumy. Szoricznij Naukowo-Wirobniczij Żurnał. Transportna Akademija Ukraini, Zachodnij Naukowij Centr Nr 15’2008, s.144-149; [18] Ziobro J.: Symulacja numeryczna formowania wtryskowego elastomeru chloroprenowego z zastosowaniem programu Moldex3D. Czasopismo Elastomery. Tom 14 (2010), nr 1 (80) styczeń-luty 2010, s.22-30; [19] Ziobro J.: The analysis of chooses phenomena appearance in gating system of moulds to rubber. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PRO-TECH-MA ’09 Progressive Technologies and Materials 2009, s. 113-114 abstract, s.324-331 full articl; [20] Ziobro J.: Analiza wybranych zjawisk występujących w układzie wlewowym form do gumy. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 269. Mecha