Профілювання зубооброблюючого обкатного інструменту

1
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
2
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
3
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

У статті розглядається профілювання різального обкатного інструменту який виготовляється на базі заготовки типу однополосний гіперболоїд. Профілювання виконується завдяки циліндр обкатного інструменту який незатилований і немає задніх кутів.

1. Цвис Ю.В. Профилирование режущего обкатного инструмента. — М.: Машгиз, 1961. — 156 с. 2. Кириченко И.А. Создание гиперболоидных передач с линейным контактом зубьев на базе специальных режущих инструментов. Дисс. докт. тех. наук.: 05.02.02 — «Машиноведение» — Луганск, 2004. — 350 с. 3 Родин П.Р., Климов В.И. Технология изготовления зуборезного инструмента. — К.: Техника, 1982. — 207с.