Programme Committee

Голова:

Бобало Юрій Ярославович — ректор Національного університету «Львівська політехніка».

Заступник голови програмного комітету:

Лозинський Орест Юліанович — завідувач кафедри електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем Національного університету «Львівська політехніка»
Стахів Петро Григорович — завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка»

Члени програмного комітету:

 1. Кириленко Олександр Васильович — академік НАН України, директор Інституту електродинаміки НАН України
 2. Півняк Геннадій Григорович — академік НАН України
 3. Лупенко Анатолій Миколайович — д.т.н., проф., завідувач кафедри світлотехніки та електротехніки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
 4. Wiesław Michalski — Президент ради Радомської філії Товариства польських електриків
 5. Bolesław Pałac — Президент ради Жешувської філії Товариства польських електриків
 6. Jerzy Hickiewicz — проф. Опольської політехніки, Польща.
 7. Лозинський Андрій Орестович — д.т.н., проф., директор Інституту енергетики та систем керування
 8. Варецький Юрій Омелянович — д.т.н., проф., професор кафедри електричних систем та мереж
 9. Журахівський Анатолій Валентинович — д.т.н., проф., професор кафедри електричних систем та мереж
 10. Куцик Андрій Степанович — д.т.н., проф., професор кафедри електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем
 11. Маліновський Антон Антонович — д.т.н., проф., завідувач кафедри електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства;
 12. Маляр Василь Сафронович — д.т.н., проф., професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки
 13. Маляр Андрій Васильович — д.т.н., проф., професор кафедри електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем
 14. Паранчук Ярослав Степанович — д.т.н., проф., професор кафедри електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем
 15. Рендзіняк Сергій Йосипович — д.т.н., проф., професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки
 16. Сегеда Михайло Станкович — д.т.н., проф., завідувач кафедри електричних станцій
 17. Ткачук Василь Іванович — д.т.н., проф., завідувач кафедри електричних машин і апаратів
 18. Щур Ігор Зенонович — д.т.н., проф., професор кафедри електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем