Biotechnical Components Of Cyber-Physical Systems

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювання

We synthesized the general structures of biomedical electric impedance biotechnical systems as a part of cyber-physical systems and propose methodological recommendations on the electric impedance equipment development.

[1] Abakumov V. G., Ribin O. I., Svatosh J. Biomedichni signaly. Genezis, obrobka, monitoring. K.: Nora-print, 2001, 516 s.

[2] Berezko L. O., Smerdov A. A., Sokolov S. Ye. Mozhlivosti zastosuvannia bioelektroimpedansometrii dlia doslidzhennia stanu mikrotsirkuliatsii.. Elektronika i sviaz, 2011, No. 2, s. 101-105.

[3] Smerdov A. A., Sokolov S. Ye., Smerdova T. A. Elektroimpedansnyi metod doslidzhennia mikrotsirkuliatsii u tvaryn. Visnik Poltavskoi derzhavnoi agrarnoi akademii, 2010, No. 1, s. 151-153.

[4] Smerdov A. A., Sokolov S. Ye., Smerdova T. A. Vykorystannia pasyvnykh elektrychnykh parametriv biologichnykh tkanyn u silskomu gospodarstvi. Visnik Poltavskoi derzhavnoi agrarnoi akademii, 2011, No. 1, s. 142-147.

[5] Аkhutin V. М. Bionicheskiie aspekty sinteza biotechnicheskikh system. V sb.: Informatsionnyie materialy: kibernetika. М.: Sov. Radio, 1976, No. 4, s. 92-97.

[6] Dzhons Dzh. К. Metody proektirovaniia. М.: Mir, 1986, 326 s.

[7] Berkutov A. M., Zhulev V. I., Kuraiev G. A., Proshin Е. М. Sistemy kompleksnoi elektromagnitoterapii. М.: Laboratoriia Bazovykh Znanii, 2006, 376s.

[8] Smerdov A. A., Storchun Ie. V. Biomedychni vymiriuvalni peretvoriuvachiі. Lviv: Kalvariia, 1997, 112 s.

[9] Mustetsov N. P., Beletskii N. I., Katrich V. A. Meditsinskiie elektronnyie sistemy. Kharkov: KhNU im. V. N. Karazina, 2008, 248 s.

[10] Sokolov S. Application of Bioimpedancemetry Method for Analysis of Microcirculatory Parameters. International Conference "Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science", Lviv Polytechnic National University, 2010, p. 138.

[11] Sokolov S. Osnovniie svoistva biotekhnicheskich sistem. Materialy ХІІ Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Suchasni informatsiini ta elektronni technologii", Odessa, 2011, s. 340.

[12] [Berezko L., Sokolov S. The systems approach to the development of electronic biomedical equipment. Advanced Biotechnical Components оf Cyber-Physical Systems 5 Computer Systems and Networks: Design and Application, Proceedings of the 6-th International Conference ACSN-2013, Lviv, pp. 38-40.

[13] Sokolov S. Ie. Biofizyka v biotekhnicheskikh sistemach. Materialy II Mezhdunarodnoi nauchno-technicheskoi konferentsii "Sovremennyie problemy fiziki, khimii i biologii. FizKhimBio-2013", Sevastopol, 2013, s. 133-134.

[14] Kety S. S. Measurement of regional circulation by the local clearance of radioactive sodium. American Heart Journal, 1949, No. 3, pp. 321-328.
https://doi.org/10.1016/0002-8703(49)90845-5

[15] Melnik А. О. Kiberfizichni systemy: problemy stvorennia ta napriamy rozvitku // Visnik Natsionalnogo universitetu "Lvivska politekhnika". - 2014. - No. 806: Kompiuterni systemy ta merezhi. - s. 154-161.

[16] Anatoliy Melnik. Cyber-physical systems multilayer platform and research framework. Advances in cyber- physical systems. Volume1.Number1,2016, pp. 1-6.
https://doi.org/10.23939/acps2016.01.001

[17] Pokhodylo Ie. V., Khoma V. V. Vymiriuvachi CLR z peretvorenniam "imitans-napruga". Monografiia. - Lviv: Lvivska politechnika, 2011. - 292 s.