Ліліана Джиджора

Тернопільський Національний університет ім. І. Пулюя, Кафедра комп’ютерних наук

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»