Н. Ю. Васильєв

Російский державний геолого-разведувальний університет
вул. Миклухо-Маклая, 23, Москва

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»