O. Пелещак

здобувач освітнього ступеня доктора філософії у галузі права кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»